MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Værdier på Durup Skole.

Trivsel.

Børn der er i trivsel har større motivation og lyst til at lære. Derfor har det stor værdi for os, at alle vore børn trives i deres hverdag på skolen, da det er en forudsætning for læring. Det betyder at vi på alle klassetrin arbejder med trivsel ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang, med det formål at skabe tryghed, omsorg og arbejdsglæde for det enkelte barn. At inddrage børn og forældre i arbejdet med at skabe trivsel, såvel for den enkelte som for hele klassen, er en forudsætning for at arbejdet kan lykkes. De voksne på skolen er omsorgsfulde og tydelige og sætter retning og rammer for arbejdet med klassens trivsel. Se i øvrigt skolens Antimobbestrategi.

Læring.

Med udgangspunkt i det enkelte barn arbejdes der med at udvikle den faglige-, personlige - og sociale-læring. Målet er at hvert enkelt barn skal blive så dygtig som muligt. Det er den vokse på skolen, som sætter retning og rammer, så det skaber den bedste mulighed for det enkelte barns læring gennem motivation, lyst og vedholdenhed. Det er vigtigt at der i samarbejde med barnet sættes mål for læring, som giver mulighed for små sejre i hverdagen når målet er nået. Små sejre skaber ny motivation og lyst til læring. Samarbejdet mellem den voksne på skolen og barnet og forældrene er fundamentet for barnet fortsatte udvikling.

 

Dannelse.

Vi ønsker at skabe en kultur på skolen som giver børnene mulighed for at udvikle sig som aktive deltage i demokratiske processer. De trænes i at lytte til hinanden med respekt for forskellighed og i at kunne anerkende forskellige holdninger og synspunkter. Børnene deltager aktivt i elevrådets arbejde og er medbestemmende om aktiviteter og nye tiltag på skolen. Det er vigtigt at børnene føler ejerskab til aktiviteter og regler for måder at være sammen på. Gennem bl.a. fællessamlinger, teater, koncerter, besøg på museer og kulturinstitutioner, optog i byen og sportsarrangementer og andre turer ud af huset, lærer børnene at deltage i kulturelle fællesskaber, som på forskelligvis kræver at man deltager med respekt, hensynsfuldhed, empati og åbenhed.

Fællesskab.

Skolen skal være et sted hvor alle føler sig som en del af fællesskabet, hvor man lærer at hjælpe og støtte hinanden. Hvor man anerkender og respekterer hinandens forskelligheder, men hvor man også lærer at respektere fællesskabets krav om respekt og hensynsfuldhed. Det er vigtigt at man lærer at lytte til hinanden, store som små i et bæredygtigt fællesskab. På skolen har vi etableret store og små venner, hvor elever i 0. kl. bliver venner med elever i 6. kl., når de starter på skolen. Dette venskab styrkes gennem regelmæssige faglige og sociale tiltag. Vi ønsker at styrke genkendelige traditioner i måden at være sammen på. Vi lægger stor vægt på at skolen er en del af lokalsamfundet. Vi deltager derfor i byens Halloweenfest, juleoptog, kirkekoncerter, sundhedsmesser m.m. Skolen er også en del af det store fællesskab; Skive Kommune. Her deltager eleverne i koncerter og fælles temadage, som både styrker fagligheden og giver ny inspiration. Gennem gode forældrefællesskaber er vi med til at være forbilleder for vores børn. Gode forældrefællesskaber styrkes gennem klassearrangementer, som trivselsrådene står for. Gennem disse arrangementer viser vi børnene at vi voksne kan samarbejde på tværs af forskellighed og mødes for at skabe og løfte i flok.