MENU
Aula_close Layer 1

Skolebeskrivelse

Beskrivelse af skolen

Durup Skole er en skole der ligger i landsbyen Durup. Skolen har tilknyttet en SFO, som åbner hver dag kl. 06.15. Se mere om skolens SFO her på hjemmesiden.
Skolen har et tæt samarbejde med byens børnehave: ”Børnegården”, som er en børnehave etableret i en gård med dyr og masser af plads til leg og bevægelse.
Ved siden af skolen ligger hallen med plads til både idræt og svømning. Skolen bruger hallens faciliteter til både idræt og svømning i hver uge.

På Durup Skolen svømmer alle elever i hver uge. På skolen serveres der hver dag frugt til eleverne, da et hold frivillige søde mennesker fra lokalområdet kommer hver dag og skærer frugt ud til os.
Skolen deltager meget aktivt i byens og lokalområdet aktiviteter. FX deltager vi hvert år i oktober måned i byens store Halloweenfest med deltagelse af ca. 500 mennesker.

Skolens værdier er bygget op om: TRIVSEL, LÆRING, DANNELSE og FÆLLESSKAB. Se beskrivelse af de enkelte værdiområder her på hjemmesiden.
Udeområdet omkring skolen giver mulighed for masser af bevægelse og leg både i undervisningen og i pauserne.
Skolen fik for et par år siden etableret en hel ny legeplads som giver mulighed for bevægelse og leg på mange forskellige måder. Legepladsen er etableret flere forskellige steder omkring skolen og giver også mulighed for at byens børn kan bruge faciliteterne efter skoletid.

Skolen ligger tæt på byens store multibane og bålhytte, som også kan bruge i såvel skoletiden som i tiden i SFO og af byens børn i fritiden. Den centrale placering i byen gør at vi både har let adgang til skov, multibane og legeplads, bålhytte, svømme- og idrætshal og byens kirke, byens anlæg med sø og å og byens handelsliv.
De mange stier giver mulighed for gode oplevelser i lokalområdet både som vandreture og cykelture.